מסירות משפטיות ואישיות

ביצוע מסירת כתבי בית דין וצווי הוצאה לפועל בכל הארץ

משרד החקירות "ידע חקירות" מבצע המצאת כתבי בית דין והוצאה לפועל בכל רחבי הארץ ובקרב כל מגזרי האוכלוסייה. המוסרים מטעמינו, הינם מנוסים ומתורגלים במסירות משפטיות ומכירים את השיטות בהן נוקטים הנתבעים והחייבים במטרה להתחמק מקבלת החומר המשפטי ובשל כך אחוזי ההצלחה שלנו באיתור ובמסירה משפטית הם הגבוהים ביותר.

כמו כן, בקיאים המוסרים היטב בחוקים ובנהלים הקשורים במסירה משפטית ומקפידים על יישומם. משרד החקירות "ידע חקירות" אף פועל בשמם של לקוחותיו בהתנהלות מול הרשויות, בתי המשפט ובתי הדין הרבניים ברחבי הארץ.
משרד החקירות "ידע חקירות" מספק שירותי מסירה למשרדי עורכי דין רבים, לגופים ממשלתיים וללקוחות פרטיים.

משרד החקירות "ידע חקירות" עובד עם עורכי דין מהטובים בארץ וכחלק משירותיו מספק ללקוחותיו ייעוץ משפטי לא פורמאלי, ובמקרה הצורך מפנה את לקוחותיו לטובי עורכי הדין בכל התחומים.