בדיקת פוליגרף - מכונת אמת

ביצוע בדיקות פוליגרף ליחידים ולחברות, תשאול מלא בכל התחומים

משרד חקירות ידע חקירות מבצע בדיקות פוליגרף באופן המקצועי ביותר. אנו מעסיקים בודקים מקצועיים ובעלי ניסיון רב, ברשותנו ציוד פוליגרף החדיש ביותר. תוך 24 שעות מביצוע הבדיקה מקבל הלקוח דוח מפורט של ממצאי הבדיקה ותוצאותיה. את הדוח ניתן להציג בפני בית משפט.

מקרים בהם קיים הצורך בבדיקת פוליגרף: 

  • בדיקת פוליגרף למועמד לעבודה, המיועד לתפקיד עם נגיעה בכספים וחשיפה למידע רגיש של החברה. לברור עברו המקצועי והאישי. 

  • בדיקה מהסוג הינה חשובה במיוחד על מנת למנוע מעילות או כניסה של "סוס טרויאני" לחברה. בדיקות פוליגרף ממוקדות בעקבות אירועים חריגים בחברה:  היעלמות ציוד וסחורה, זליגת מידע ,  ריגול תעשייתי.

  • חברות רבות נוהגות לבצע לעובדיהן בדיקות פוליגרף תקופתיות שמטרתן לעקוב אחרי ההתנהלות התקינה של העסק, לוודא כי לא קיימות פרצות בנאמנות עובדי החברה, ולגרום לעובדים להקפיד ולהגן על הנכסים החיוניים לחברה.

פרטים שכדאי לדעת על בדיקת פוליגרף :

  • חשוב לוודא כי לבודק יש תעודת הסמכה מתאימה לביצוע בדיקות פוליגרף. 

  • ממצאי בדיקת פוליגרף יכולים לשמש כראיה משפטית, רק אם הוסכם על כך מראש ובכתב בין הגוף המזמין לבין הנבדק.

  • כאשר אין  הסכמה הדדית בכתב, ממצאי הבדיקות ישמשו כנתון תומך לאימות או הפרכת גרסת הנבדק. 

  • אין חוק המאפשר לכפות על אדם להיבדק ב פוליגרף. בדיקה ב מכונת אמת תלויה בהסכמתו המלאה של הנבדק. 

  • חוות דעתו של בודק פוליגרף מתקבלת כחוות דעת מומחה בעת הדיון בבית המשפט.
 
 
במסגרת שירותיה, ידע חקירות מעבירה ללקוחותיה דו"ח חקירה מקיף ומפורט בשילוב עם חומר מצולם ומתועד, והמלצות להמשך פעולה במקרה הצורך. דוח החקירה המועבר ללקוח עובר בדיקת עו"ד המתמחה בתחום על מנת לוודא כי החומר הינו חוקי וקביל בבית משפט ויכול לשמש כחומר ראייתי במקרה הצורך.
 
משרד חקירות ידע חקירות עובד עם עורכי דין מהטובים בארץ וכחלק משירותיו מספק ללקוחותיו ייעוץ משפטי לא פורמאלי, ובמקרה הצורך מפנה את לקוחותיו לטובי עורכי הדין בכל התחומים.